logo kummissarju

 • Update: Sat, Jan 08, 2000 - eMail comalt@maltanet.net

 • IL-VANGELU SKOND IL-HBIEB TA’ GESÙ

  "Sejjahtilkom Hbieb"

   

   PROGRAMM: JANNAR - APRIL 2000

   JANNAR
   Il-Hamis 13 ta’ Jannar
   Introduzzjoni generali
   Il-Hamis 20 ta’ Jannar
   Tifsira ta’ l-istudju
   Il-Hamis 27 ta’ Jannar
   Il-kuncett ta’ hbiberija fil-Kotba Mqaddsa
   FRAR
   Il-Hamis 3 ta’ Frar
   Gesù u l-familjari
   Il-Hamis 17 ta’ Frar
   Gesù u l-imxajtna
   Il-Hamis 24 ta’ Frar Gesù u l-morda

   MARZU
   Il-Hamis 2 ta’ Marzu
   Gesù u n-nisa
   Il-Hamis 9 ta’ Marzu
   Gesù u t-tfal
   Il-Hamis 16 ta’ Marzu
   Gesù u l-midinbin
   Il-Hamis 23 ta’ Marzu
   Gesù u l-farizej u Skribi
   Il-Hamis 30 ta’ Marzu
   Gesù u l-hbieb personali

   APRIL
   Il-Hamis 6 ta’ April
   Gabra ta’ esperjenzi u kuncetti teologici

   

  L-applikazzjonijiet ghandhom jintbaghtu lil:
  Kummissarjat ta’ L-Art Imqaddsa,
  8, Triq Sta. Lucija, il-Belt. VLT 07 Telefax: 242254

  L-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-Kors
  trid tasal mhux aktar tard mill-10 ta' Jannar 2000

  Jigu kkunsidrati l-ewwel 40 applikazzjoni ghall-kors ta' filghodu
  u l-ewwel 40 applikazzjoni ghall-kors ta' filghaxija
  Il-hlas ghall-kors kollu huwa Lm3.00 kull persuna.

  Il-Kors isir kull nhar ta' Hamis bejn l-10.00am u 11,45am
  b'ripetizzjoni fl-istess jum bejn is-6.00pm u 7.45pm

  Post: Sala Gerusalem, Nru 5, Triq Santa Lucija, il-Belt

  Il-lecturer tal-Kors huwa:
  P. Bernard Bartolo OFM, S.Th.L.

  cyber logo footer
  Please fill in our Guest book form - Thank you for supporting us!
  Created / Updated Saturday, January 08, 2000 at 10:49:03 by John Abela ofm
  This page is best viewed with Netscape at 640x480x67Hz - Space by courtesy of Christus Rex
  logo logo