logo kummissarju

 • Update: Sat, Jan 08, 2000 - eMail comalt@maltanet.net

 • Visit the Holy Land with the Franciscans
  Zur l-Art Imqaddsa mal-Frangiskani
  Pellegrinaggi fl-Art Imqaddsa matul is-sena 2000
    • mit-3 sal-10 ta' Frar
    • mill-4 sal-10 ta' Mejju
    • mill-5 sat-12 ta' Lulju
    • mit-12 sad-19 ta' Lulju
    • mid-19 sas-26 ta' Lulju
    • mit-2 sad-9 ta' Awissu
    • mid-9 sas-16 ta' Awissu
    • mis-16 sat-23 ta' Awissu
    • mit-23 sat-30 ta' Awissu
    • mis-6 sat-13 ta' Settembru
    • mit-13 sal-20 ta' Settembru


   Esperjenza li zgur ma tinsa qatt!
    • Prezz Lm360 li jinkludi:
    • pellegrinagg full-board
    • insurance
    • tips kollha
    • trasport kollu
    • biljetti tad-dhul fejn mehtieg
    • badge
    • ktieb tat-Talb ghall-Pellegrinagg
    • gwida bil-Malti, "L-Art Imqaddsa mal-Frangiskani"
    • Patri Frangiskan Malti li ghex fl-Art Imqaddsa
     li jmexxi l-Pellegrinagg bhala Gwida u bhala Animatur Spiritwali.


  INTERESSAT/A?
  Ikteb jew cempel:
  Kummissarjat ta' l-Art Imqaddsa,
  Patrijiet Frangiskani, 291, Triq San Pawl, Il-Belt, VLT 07 - Tel: 242254
  Tista' wkoll tibghat eMail (comalt@maltanet.net) biex tircievi aktar informazzjoni

   

  cyber logo footer
  Please fill in our Guest book form - Thank you for supporting us!
  Created / Updated Saturday, January 08, 2000 at 00:49:14 by John Abela ofm
  This page is best viewed with Netscape at 640x480x67Hz - Space by courtesy of Christus Rex
  logo logo