logo kummissarju

 • Update: Sat, Jan 08, 2000 - eMail comalt@maltanet.net

 • L-ART IMQADDSA BIL-VIDEOS

  Sensiela ta' Konferenzi f'Ghawdex

   

   PROGRAMM: FRAR-APRIL 2000

   4 ta’ Frar
   1. Il-Kummissarjat fil-Belt
   2. Video: Malta u l-Art Imqaddsa

   11 ta’ Frar
   1. Il-Bahar tal-Galilija
   2. Video: Sea of Galilee

   18 ta’ Frar
   1. Il-Leggenda ta’ Masada
   2. Video: Masada - Eilat

   25 ta’ Frar
   1. Il-bidla tad-dezert
   2. Video: Israel’s Nature Wonderland

   3 ta’ Marzu
   1. Iz-zjara fl-Art Imqaddsa
   2. Video: Discovering Israel.

   10 ta’ Marzu 1. Ben Gurion u l-Istat ta’ Izrael
   2. Video: Ben Gurion

   17 ta’ Marzu
   1. Il-Gwerra tas-Sitt Ijiem (1967)
   2. Video: Follow Me.

   24 ta’ Marzu
   1. Ix-xewqa ghal Gerusalem
   2. Video: In the End of Days

   7 ta’ April
   1. L-Art ta’ Gesù
   2. Video: Jesus: His Land

   

  L-applikazzjonijiet ghandhom jintbaghtu lil:
  Kummissarjat ta’ L-Art Imqaddsa,
  Kunvent Sant’Antnin, Triq Sant’Antnin, Mgarr, Ghajnsielem GSM 102

  L-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-Kors
  trid tasal mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2000

  Il-hlas ghall-konferenzi kollha huwa ta' Lm5.00 kull persuna.

  Il-Konferenzi jsiru kull nhar ta’ Gimgha bejn il-5.30 u s-7.30pm.
  Bejn iz-zewg sessions ikun hemm break ta’ kwarta.

  Post: Sala Nazaret, Kunvent Sant’Antnin, Triq Sant’Antnin, l-Imgarr

  Il-Videos huma selezzjoni mill-kollezzjoni
  ta’ Videos dwar Izrael u l-Art Imqaddsa
  migbura mill-Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa.

  Jintroduci:
  P. Marcello Ghirlando OFM

  Ghal aktar informazzjoni cemplu lil
  P. Gorg Bugeja OFM fuq in-numru 556095 jew 563413.

  cyber logo footer
  Please fill in our Guest book form - Thank you for supporting us!
  Created / Updated Saturday, January 08, 2000 at 11:02:12 by John Abela ofm
  This page is best viewed with Netscape at 640x480x67Hz - Space by courtesy of Christus Rex
  logo logo