Flag of Taiwan

AMIS ( Ami, Amia, Pagcah, Bakurut, Lam-Si-Hoan, Maran, Sabari, Tanah )

Spoken by 138,000 people in the area east of Mt. Morrison, coastal plain from Hualien to south of Taitung, Taiwan.
Linguistic Lineage for Amis
Taiwan

Wama niyam i kakarayan,
Nanay, mapahmek ko nika fagcal no gagan iso.
Nanay, talahkal ko pikowan iso,
Ta matiya o nika lahci no nafaloco'an iso i
kakarayan ko nika lahoci no nafaloco'an iso itini i la'no.
Paflien kami tono aniniay a saka'orip niyam.

Hpolen ko raraw niyam matiya o nipihpol niyam to misatatiihay tamiyanan.
Kriden kami to sakacaaw ka sawi niyam.
Pa'oripen kami a paliyas nai tatiihay.
(Nawhani, o mikowanay, o ci'icelay,
o ci'dilay kiso a mida'oc,
Amig, han.

Source: FAGCALAY CODAD, Holy Bible in Amis and Today's Chinese (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.