Flag of Vietnam

BAHNAR ( Bana )

Spoken by 158,000 people in Gia Lai, Kon Tum, Binh Dinh, Phu Yen Provinces, Vietnam. Also spoken in the United States.
Linguistic lineage for Bahnar
Language map for Southern Vietnam, reference # 3
Vietnam

 

Ơ Bǎ nhôn mǎ oei tơ plěnh

Thui e ư ang mǎt ih

Thui dêh ih pơgơr lơlan

Thui de ling tui don ih

tơ teh âu thoi tơ plěnh

ih ǎn kơ nhôn nǎr âu tơmam rim nǎr

ih nĕ jô kơ nhôn pơji don ih                                                                                               

thoi nhôn bi jô kơ de pơji don nhôn

ih nĕ lơh kơnhôn put kơ tơdrong xamăt pơhlut

chǒng ih dǒng nhôn hoay trǒ kikiơ kơni. Amen

Contributed by Father RP Pierre Tis and Mr. Michel Malherbe, chief editor of "Parlons..." collection at Harmattan publishing house, Paris, France. - E-mail clubkievmm@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.