Flag of Indonesia

BALI ( Balinese )

Spoken by 3,900,000 people in the Island of Bali. northern Nusanepida, western Lombok Islands and east of Java; also in south Sulawesi, Indonesia.
Linguistic Lineage for Bali
Indonesia

Ento krana, kene patutne cening ngastawa:

Ajin titiang sane ring swarga,
parab Palungguh Aji mangda kaluwihang,
Pamerentahan Palungguh Aji mangda kaadegang,
pakarsan Palungguh Aji mangda ja mamargi iriki ring mercapada,
sakadi ring swarka.
Ring rahinane mangkin, icen ja titiang pangan kinum setegepipun.
Ampurayang ja iwang titiange,
sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang.
Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane,
nanging bebasang ja titiang saking I Jahat.

"Perjanjian Anyar"
New Testament in Balinese (1978)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.