Flag of Basque

EUSKARA ( Basque, Euskera )

Spoken by 580,000 people in the Autonomous Basque Community (Biskaye, Gipuzkoa, Araba provinces), Spain and in southern France (Nafarroa - Navarre).
Linguistic Lineage for Basque
Map of Autonomous Basque Community - Spain

Basque tile

Medium size image (103KB) - Large image (204KB)

Another version

Gure aita zeruetan zerana
Santu izan bedi zure izena
Etor bedi zure erreinua
Egin bedi zure nahia
zeruan bezela lurrean ere
Emaiguzu gaur egun hontako ogia
Barkatu gure zorrak
Guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero
Eta ez gu tentaldira eraman
Bainan atera gaitzazu gaitzetik.

Contributed by Ana M. - E-mail ana.mari@teleline.es

Another version

GURE AITA ZERUETAN ZARENA
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA
ETOR BEDI ZURE ERREINUA
EGIN BEDI ZURE NAHIA
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE.
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA
PARKATU GURE ZORRAK
GEUK ERE GURE ZORDUNEI PARKATZEN DIEGUNEZ GERO
ETA EZ GU TENTALDIRA ERAMAN
BAINA ATERA GAITZAZU GAITZETIK
AMEN.

Contributed by Fco. Javier Larraņaga Ugarte - E-mail javierl1@euskalnet.net

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Salve Regina!

Agur Erregina, Ama errukiorra
gure bizitza, gozotasun eta itxaropena, agur.
Zuri deiez gatozkizu Ebaren ume erbestetuok.
Antziz eta negarrez gatozkizu negar herri honetan.
Ea bada gure bitarteko andrea.
Zure begi errukitsu horiek gugana jaitsi itzazu
Eta erbeste honen ondoren erakusguzu Jesus,
zure sabeleko seme onetsi hori.
Oh, Bihotz bigun!
Oh. Errukior!
Oh, Maria, Birjina Gozoa!
Gure alde otoitz egizu Jaungoikoaren Ama done horrek
Jesukristo gure Jaunaren agintaritzak jadetsi ditzagun.
AMEN

Contributed by Xabier Larraņaga Gisasola - E-mail: xabierlg@hotmail.com

Apostles' Creed

Sinisten dut Jaungoiko Aita Ahalguztidun,
Zeru Lurren egilea.
Sinisten dut Haren seme bakar Jesukristo gure Jauna.
Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andra Maria birjinagandik jaio zena.
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, Kurutzean josia,
hila eta hobiratua izan zena.
Infernuetara jaitsi eta Hirugarren egunean hilen artetik biztu zena.
Zeruetara igo eta Jaungoiko Aita Ahalguztidunaren eskuin aldean jarririk dagoena.
Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
Sinisten dut Espiritu Santua,
Eliza santu Katolikoa,
Santuen Alkartasuna,
Bekatuen barkamena,
Haragiaren biztuera eta Betiko Bizitza.
AMEN

Contributed by Xabier Larraņaga Gisasola - E-mail: xabierlg@hotmail.com

Glory be to the Father!

Aintza Aitari, Semeari eta Espiritu Santuari,
Hasieran zen bezala, orain eta beti, amaigabeko egunetan. AMEN

Contributed by Xabier Larraņaga Gisasola - E-mail: xabierlg@hotmail.com

Sign of the Cross

Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. AMEN

Contributed by Xabier Larraņaga Gisasola - E-mail: xabierlg@hotmail.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.