Flag of Belarus

BELARUSAN ( White Russian, Belorussian, Bielorussian, White Ruthenian, Byelorussian )

Spoken in Belarus and Russia.
Linguistic Lineage for Belarusan
Belarus

Lord's Prayer

From "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt. - London 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version

Lord's Prayer

Source: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia"), St. Petersburg, 1870.
Contributed by Harri Mürk - E-mail hmurk@chass.utoronto.ca

Another version (Cyrillic and Latin script)

Lord's Prayer

Lord's Prayer

Contributed by Gregory Orloff (Hryhor Arlow) - E-mail orloff@ufl.edu

Another version

Lord's Prayer

Source: Belarusian Bible (translation by Semuha).
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Ojča naš, jaki jość u niabiosach, chaj śviacicca imia Tvajo.
Chaj pryjdzie Carstva Tvajo.
Chaj budzie vola Tvaja j na ziamli, jak na niebie.
Chleb naš nadzionny daj nam na sionna.
I daruj nam dauhi našyja, jak i my darujem daužnikam našym.
I nia uviadzi nas u spakusu, ale asłani nas ad złoha.
[Bo Tvajo jość carstva j siła j słava naviečna.] Amin.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Hail Mary! (Roman Catholic version)

Vitaj, Maryja, pounaja laski!
Hospad z taboj.
Blaslavionaja Ty miz zanczynau,
blaslaviony plod ulonnia tvajho Jezus.
Sviataja Maryja, Maci Bozaja,
malisia za nas hresznych
ciaper i u chvilinu s'merci naszaj.
Amen.

Contributed by Joseph Pashka - E-mail poshka@hotmail.com

Hail Mary! (Roman Catholic version in Cyrillic and Latin script)

Ave Maria

Ave Maria

Contributed by Gregory Orloff (Hryhor Arlow) - E-mail orloff@ufl.edu

Hail Mary! (Uniate and Orthodox version)

Baharodzica Dzieva, Radujsia,
Dabradatnaja Maryja,
Hospad z Taboj.
Blaslaviona Ty miz zancznau,
blaslaviony plod ulon'nia Tvajho,
bo Ty naradzila Spasa dusz naszych.
Amen.

Contributed by Joseph Pashka - E-mail poshka@hotmail.com

Hail Mary! (Uniate and Orthodox version in Cyrillic and Latin script)

Ave Maria

Ave Maria

Contributed by Gregory Orloff (Hryhor Arlow) - E-mail orloff@ufl.edu

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.