Flag of Norway

BOKMÅL ( Norwegian, Riksmål, Dano-Norwegian )

Spoken in Norway, where it is the official language.
Linguistic Lineage for Bokmål
Norway

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Another version

Lord's Prayer

Source: "Veien til Gud" ("Way to God") in Norwegian, Bokmal, published by World Missionary Press, New Paris, Indiana, U.S.A.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike,
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og forlat oss vår skyld
som vi og forlater våre skyldnere,
og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
Amen.

Another version - 1972

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Hail Mary!

Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
Velsignet er du blant kvinner,
Og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Mor,
Be for oss syndere,
Nå og i vår dødstime.
Amen.

Contributed by Andreas Hilmo Teig - E-mail andtei@stud.ntnu.no

Glory be to the
SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.