Flag of Baleares

MALLORQUI ( Catalán, Balearic, Catalan-Valencian-Balear, Insular Catalan )

A dialect of Catalan-Valencian-Balear spoken in the Balearic island of Mallorca, Spain.
Linguistic Lineage for Catalan-Valencian-Balear
Map of Spain - Spain

Mallorquin tile

Medium size image (108KB) - Large image (168KB)

Another version

ES PARE NOSTRO

Pare nostro qu’estàu en el Cèl,
sia santificad es vostro sant Nom,
vengui a noltros es vostro sant Réyne,
se fassi sa vostra voluntad,
aquí a la Tèrra com se fa en el Cèl.
Es pa nostro de cada día,
donaumoshó Señó en el día d’avuy,
perdonaumós sa nostras ofensas,
axí com noltros perdonam a n’es que mos ofenen,
no mos déxêu caure dins sa Tentació,
y alliberaumós Señó de tot Mal. Amèn.

Contributed by Mikèl Garau - Email garauetxea@ono.com

Hail Mary!

Déu vos salvi Maria,
plena sou de gràcia
el Senyor és amb Vós.
Beneïda sou Vós
entre totes les dones
i beneït és el fruit
del vostre sant ventre Jesús.
Santa María, Mare de Déu,
pregau per nosalties pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort. Amén

Contributed by Lorenzo Emeterio Zancos - Email miquelmestre@hotmail.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.