Flag of France

CRÉOLE, SAINT LUCIAN ( Patwa, Patois, Kwéyòl, Lesser Antillean Creole French )

Spoken by 131,200 people in Saint Lucia, 83780 people in Dominica, 430,000 people in Guadeloupe, 325,000 people in Martinique, 150,000 people in France.
Linguistic Lineage for Guadeloupean Créole French
France

9. Mi kalit lapwiy-a pouw pwdy:

Papa nou ki an syl,
nou ka pwdy pou tout moun
onnoww kon Bondy.

10. Nou ka pwdy pou tout moun
vini anba kondwit ou,
pi pou tout moun obyiw asou lat-a
menm kon tout sa ki an syl
ka obyiw.

11. Ban nou jdi-a manj-a nou
bizwen-an.

12. Pawdonnen nou pch nou
menm kon nou ka pawdonnen
moun ki f nou mov.

13. Pa kit nou tonb anba tantasyon,
m dlivw nou anba lanmen Denmou-an.

Source: "Tstman Nf-la. pi An Posyn An Liv Samz-la" - The New Testament and Selected Psalms in St. Lucian Creole. Bible Society in the East Caribbean, Barbados (1999)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.