Flag of Czech

CESTINA ( Czech, Bohemian )

Spoken by 10,000,000 people in the Czech Republic.
Linguistic Lineage of Czech
Czech Republic

Czech tile

Medium size image (108KB) - Large image (193KB)

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

The Lord's Prayer with transcription

Lord's Prayer

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Another version

Lord's Prayer

Source: Kralicka Bible
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: Nova Kralicka Bible
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: Czech Bible
Contemporary International Bible Society
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia"), St. Petersburg, 1870.
Contributed by Harri Mürk - E-mail hmurk@chass.utoronto.ca

Another version

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt. - London 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version

Otce nas, jenz jsi na nebesich,
posvet se jmeno tve,
prijd kralovstvi tve,
bud vule tva jako v nebi tak i na zemi.
Chleb nas vezdejsi dej nam dnes.
A odpust nam nase viny
jako i my odpoustime nasim vinikum.
A neuved nas v pokuseni.
Ale zbav nas od zleho.

Contributed by Jaroslav Broz, Th.D., S.S.L., Catholic Theological Faculty, Praha - E-mail broz@ktf.cuni.cz

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

A contemporary version

Otce nas, jenz jsi na nebesich,
psvedceno bud jmeno Tve,
Prijd Kralovstvi Tve,
But vule Tva jako na nebi tak I na zemi.
Chleb nas vezdejsi dejz nam dnes
A odpust nam nase viny
Jakoz I my odpoustime nasim vinikum
A neuved nas v pokuseni
Ale zbav nas od zleho,
Vzdyd Kralovstvi je Tve, moc a slava az na veky vekuv,
Amen.

Contributed by Alena Piburn - E-mail apiburn@epstein-isi.com

Another version

Otce nas,
jenz jsi na nebesich,
posvet se jmeno tve,
prijd kralovstvi tve,
bud vule tva jako v nebi, tak i na zemi,
chleb nas vezdejsi dejz nam dnes
a odpust nam nase viny,
jakoz i my odpoustime nasim vinnikum.
A ne uvod nas v pokuseni,
ale zbav nas vseho zleho,
nebot tve jest kralovstvi, i moc, i slava, na veky.
Amen.

Glory to the Father!

Glory to Father

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Kyrie Eleison

Kyrie Eleison

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Hail Mary!

Hail Mary

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary! (contemporary version)

Zdavas Maria milosti plana,
Pan s tebou pozehnana,
Tys mezi zenami a pozehnanymi,
plod zivota Tveho Jezis,

Svata Maria Matko Bozi,
Pros za nas za hrisne
nyni i v hodinu smrti nasi,
Amen

Contributed by Alina Piburn - E-mail apiburn@epstein-isi.com

Hail, Holy Queen!

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství,
z^ivote, sladkosti a nade^je nas^e, bud' zdráva!
K tobe^ voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobe^ vzdycháme, lkajíce a plac^íce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice nas^e, obrat' k nám své milosrdné oc^i
a Jez^ís^e, poz^ehnaný plod z^ivota svého,
nám po tomto putování ukaz^,
ó milostivá, ó pr^íve^tivá, ó pr^esladká Panno, Maria!

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Under Your Protection

Pod tvou ochranu se utíkáme,
svatá Boz^í Rodic^ko.
Neodmítej naše prosby v nas^ich potr^ebách,
ale ode vs^eho nebezpec^í vysvobod' nás vz^dycky,
Panno slavná a poz^ehnaná!
Paní nas^e, Prostr^ednice nas^e, Orodovnice nas^e,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuc^,
k Synu svému nás doprovod'.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

The Nicene Creed

Nicene Creed

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

The Apostles' Creed

Apostles' Creed

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Glory to God in the Highest

Sláva na výsostech Bohu! A na zemi pokoj lidem dobré vu°le.
Chválíme te^. Velebíme te^.
Klaníme se ti. Oslavujeme te^.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Boz^e, nebeský králi, Boz^e, Otc^e vs^emohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Jez^ís^i Kriste.
Pane a Boz^e, Beránku Boz^í, Synu Otce.
Ty, který snímás^ hr^íchy sve^ta, smiluj se nad námi.
Ty, který snímás^ hr^íchy sve^ta, pr^ijmi nas^e prosby.
Ty, který sedís^ po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Nebot' ty jediný jsi Svatý. Ty jediný jsi Pán.
Ty jediný jsi Svrchovaný, Jez^ís^i Kriste,
se svatým Duchem ve sláve^ Boha Otce. Amen.

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Sanctus, Sanctus Dominus

Svatý, svatý, svatý Pán, Bu°h zástupu°.
Nebe i zeme^ jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Poz^ehnaný, jenz^ pr^ichází ve jménu Páne^.
Hosana na výsostech.
<

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Prayer to the Guardian angel

Guardian Angel

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Psalm 142

Guardian Angel

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Hymnus in Christum, qui formam servi accepit

Hymnus Christum

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

Our Help Be in the Name of the Lord!

Our Help

Contributed by Libor Sztemon - E-mail sztemon@volny.cz

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.