Flag of Indonesia

WESTERN DANI ( Dani Barat, Ilaga Western Dani, Western Ndani, Doda, Lani, Laany, Saoeweri-Hablifoeri, Oeringoep, Timorini )

Spoken by 180,000 people in Irian Jaya (Indonesian Papua), central highlands, west of Baliem Grand Valley and east from upper Kemandoga Valley, Indonesia.
SIL Bibliography: Rothen and Headland 1999: "Mulia Dani" - Walker 1987: "Dani Literacy"
Linguistic Lineage for Dani, Western
Indonesia

Ata, kit tamban yogop aret eeko logonip o.
Ninogoba mbogut paga mendek ao.
Kat kendage abu alik leenak menggendak me,
tiyappagago ogoorik o.
Nit kat kabu'me logowak nduk, eeppinani mok o.
Mbogut paga kat kiniki mbake menggendak eeko menggaarak nogo kokwak,
nit nggween paga yime togop aret
eeko logowak nduk, eeppinanu o.
Yogondak ninambi noorak ndak-ndak wo'niret o.
Ndi, it aap nit maluk eerogo pinanugwi nogo, ninami
eerogo piigo monggoorak pogom,
kat nen nit ninomaluk mondok lek eerogo pinanu o.
Ninabut mbanuwak nduk, pinani nagun o.
Ndi, at abu maluk mendek nogo nen maluk ee'ninake kero,
ninagap ndaru o.
Nogoba Ala wa, yinuk, yogo logonip o.

Source: "OBEELOM WONE MBANAK. Yetut Nda'nagagerak Kagak Eerit Nugu Nogogwaarak Wone."
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.