Flag of Tanzania

DATOOGA ( Datog, Datoga, “Mangati”, Tatog, Tatoga, Taturu )

Spoken by 87,800 people in Singida and Manyara regions; Mara Region, Bunda and Serengeti districts, Tanzania.
Tanzania Language Map
Classification for Datooga
OLAC resources in and about Datooga
Tanzania

9 Asi amwaashtunu Aseetta:

Ghweandeanya mida humng'eeda,
Ghaawungaagu eakghambiida.
10 Sugoochcheandumeadaang'u nung' ghwahidu,
Gidigasayi gagasa eesin, aba hiji bea ng'eanyidean gawuurji gissisinniida aba hoowa bea humng'eedean.
11 Goaneasa askweareani daghwardeanya;
12 Samseasa siileenigaasa,
gawuurji gidasisammisiindi fuga mideawa siileenigaasa.
13 Adigealleasa jeeda simsimda,
ak gighuhaneasa gitta muyiin.

Source: The New Testament in Datooga, Bible Society of Tanzania 2002
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.