Flag of Netherlands

LIMBURGISCH ( Limburgs Plat, Limburgian )

Spoken by 900,000 people in southern Netherlands, in the province of Limburg. Also in the Belgium province of Belgisch Limburg and the "Selfkant" area of the Dutch-German border.
Linguistic Lineage for Limburgisch
Map of German Dialects - The Netherlands

OeŽze Vaader

OeŽze Vaader in d'n HieŽmel
Diene Naam wuurdj geheeligd
Dien Riek kumt, Diene Wil zal gebueren
in d'n HieŽmel, zoeŽ auch op d'erd!
Gaef Űs huuj Űs daageliks broeŽd
en vergaef Űs Űzze shood es vier auch vergaeve
an angere hunne shood.
En leit Űs neit in bekooring (verzeuking)
mer verlos Űs van ut koad.
Want van Dich is ut KuŽninkriek en de Krach
en de HieŽrlikheed in IeŽwigheed.
ZoeŽ zal ut sieŽn (= Amen).

Contributed by Peter Oidtmann - E-mail oidtmann@home.nl

Hail Mary!

Gegroot Marie!

Vol van gnaad, d'n HieŽr
is mit dich! Gezaegend bis
dich onger alle vrouluuj en
gezaegend is de vrug van dienne sjoeŽt.

Heelige Marie, MoeŽder van Gott,
bid vuer Űs zunjaers noe en in ut
oeŽr van Űzze doeŽd.
ZoeŽ zal ut sieŽn (= Amen).

Contributed by Peter Oidtmann - E-mail oidtmann@home.nl

Glory Be!

IeŽr aan de Vaader, de ZoeŽn en de Heelige Geist!
ZoeŽ wie ut woar in ut begin en noe en altied.
En in de ieŽwen der ieŽwen. ZoeŽ zal ut sieŽn (= Amen).

Contributed by Peter Oidtmann - E-mail oidtmann@home.nl

The Apostles' Creed

GETUUGENIS VAN UT GELEUF

Ich geleuf in Gott d'n almachtige Vaader,
Shepper van HieŽmel en erd.
En in Jesus Christus Ziene Eniggeborene ZoeŽn, Űzze HieŽr.
Dae ontvange is van de Heelige Geist,
geboare oet de Maag Marie.
Dae geleije haet onder Pontius Pilatus,
is gekruusigd, gesjtorve en begraave.
Dae aafgedaald is noar de Hel,
de derde daag verrieŽze oet de doeŽ.
Dae opgevaare is noar d'n HieŽmel,
zit aa de Rechterhandj van Gott de almachtige Vaader,
van doa zal Hae komme om te oerdeele, laevende en doeŽ.
Ich geleuf in de Heelige Geist,
een heelige algemein Christelijke kirk,
de gemeensjap der heelige.
De vergaeving der zunj,
de verriessenis van ut lichaam
en ut ieŽwige laeve.
ZoeŽ zal ut sieŽn. (=Amen)

Contributed by Peter Oidtmann - E-mail oidtmann@home.nl

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.