Flag of Netherlands

NEDERLANDS ( Dutch, Hollands )

Spoken by 12,500,000 people in the Netherlands.
Linguistic Lineage for Dutch
Map of German Dialects - The Netherlands

Dutch tile

Medium size image (153KB) - Large image (225KB)

Another version

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version - 2004

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
(Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in
eeuwigheid. Amen.)

Source: Bible, Nederlands Bijbelgenootschap (Netherlands Bible Society) 2004
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 2000

Onze Vader in de hemel,
wij eren Uw heilige naam.
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden,
zoals wij anderen hun zonden vergeven.
Laat ons niet in verleiding komen,
maar verlos ons van de kwade machten.
Want het Koninkrijk is van U en alle kracht en glorie tot in de eeuwigheid.
Amen.

Source: Het Boek, published by International Bible Society, 2000.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1995

Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het nodige brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Source: Bible, Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible Foundation) 1995
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1972

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version

Statenvertaling Version

Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,
amen.

Source: Dutch Bible - Statenvertaling version
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Nieuwe Testament (Dutch New Testament)
(Gereviseerde editie 1977)

Onze Vader, Die in de hemel zijt!
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde;
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze!
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,
Amen!

Source: Nieuwe Testament (Dutch New Testament), (Gereviseerde editie 1977), published by Importantia, Postbus 9187, 3301 AD Dordrecht, The Netherlands, 1997.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1978

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijkse brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koningrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen!

Source: Offizielles Gebetsbuch Belgien: Gedenken wij dankbaar, 1978
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1977

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid,
amen.

Source: Bible, Nederlands Bijbelgenootschap (Netherlands Bible Society) 1977
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Leidse Vertaling 1912 /1994

Onze Vader, die in de hemelen zijt!
Geheiligd worde uw naam;
kome uw Koninkrijk;
uw wil worde volbracht, gelijk in den hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons brood voor morgen.
Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij onzen schuldenaren vergeven hebben.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den Boze.

Source: Dutch Bible (Leidse Vertaling 1912 /1994), Stg. Publishare - Nederland Gebruik, 1995.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lutherse Vertaling 1750 /1933 /1994

Gij dan bidt aldus:

Onze Vader, die in de hemelen zijt!
Geheiligd worde uw naam;
kome uw Koninkrijk;
uw wil worde volbracht, gelijk in den hemel zoo ook op aarde.
Geef ons heden ons brood voor morgen.
Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij onzen schuldenaren vergeven hebben.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den Booze.

Source: Dutch Bible (Lutherse Vertaling 1750 /1933 /1994), Stg. Publishare - Nederland Gebruik, 1995.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Onze hemelse Vader,
heilig is uw naam.
uw troon zal komen,
uw wil geschiedt, als in de hemel, zo ook op aarde,
geef ons het brood, t'is heden onze nood,
en vergeef ons onze fouten,
na wij wie die aan ons door anderen vergeven,
verlaat ons niet onder verleiding,
van de kwade geef ons bevrijding,
want van u is het koninkrijk, en de macht, en de glorie, voor altijd en eeuwig,
amen.

Source: Translated from Aramaic Peshitta
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version -1951

uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
[Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.]

Source: Bible, Nederlands Bijbelgenootschap (Netherlands Bible Society) 1951
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1936

Lord's Prayer

Source: " PATER HEMON ('Our Father') - 63 versions of the Lord's Prayer in 41 Languages Ancient and Modern, with historical and linguistic notes by Paul D. Hugon", Leon R. Ervin, Publisher, Los Angeles, California, 1936.

Another version - 1905

Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Another version - 1884

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia") by Anonymus (Hermann Dalton), St. Petersburg, 1870.
Contributed by Harri Mürk - E-mail hmurk@chass.utoronto.ca

Another version - 1869

Lord's Prayer

Source: "Our Lord's prayer in one hundred different languages" by S. Apostolides, London, 1869.

Another version - 1513

Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Hail Mary! - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary!

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Hail, Holy Queen!

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor uns, Heilige Moeder Gods.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden: Wij smeken U, o God onze Heer,
voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven,
opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria,
bevrijd blijven van de tegenwoordige besproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Apostles' Creed

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria:
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in die heilige Geest;
die heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Eer aan de Vader,
en de Zoon,
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Sign of the Cross

In de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.