Flag of Estonia

EESTI ( Estonian )

Spoken by 1,000,000 people in Estonia.
Linguistic Lineage for Estonian
Estonia

Estonian tile

Medium size image (89KB) - Large image (136KB)

Another version

Meie Isa palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud saagu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
kui taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevane leib anna meile tänapäev.
Ja anna andeks meile meie võlad,
kui ka meie andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse,
vaid päästa meid ära kurjast:
sest Sinu päralt on riik, ja vägi, ja au igavesti,
Aamen.

Contributed by Ain Haas - E-mail ahaas@iupui.edu

Another version

Meie Isa, kes sa oled taewas,
pühisetud saagu sinu nimi.
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
kui taewas nõnda ka maa peal.
Meie igapäewane leib anna meile tänapäew.
Ja anna andeks meile meie wõlab,
kui ka meie andeks anname oma wõlgastele.
Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse,
waid peasta meid ära kurjast:
sest sinu päralt on riik,
ja wägi, ja au igaweste,
Aamen.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Meie Isa,
kes Sa oled taevais,
pühitsetud olgu Sinu nimi,
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nii nagu taevas,
nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev
ja anna meile andeks meie võlad
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele
ja ära saada meid kiusatusse
vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on riik
ja vägi ja au igavesti.
Aamen.

Contributed by Anonymous - E-mail mhesse@hot.ee

Another version

Lord's Prayer

Source: "Children's Bible in Estonian"
Institute for Bible Translation, Stockholm, Sweden, 1992.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com and Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Hail Mary!

Ole tervitatud Maarja,
täis armu.
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seas
ja õnnistatud on Sinu ihuvili Jeesus.
Püha Maarja, Jumalaema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.
Aamen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.