Flag of Flander

VLAAMS ( Flemish, Vlaamsch )

Spoken by 1,100,000 people in the Province of West Flanders, Belgium and Netherlands.
Linguistic Lineage for Vlaams
Map of German Dialects - Belgium

Flemish tile

Medium size image (95KB) - Large image (158KB)

Another version

Onze Vader
die in de hemelen zijt
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
Leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Contributed by Tomas Folens - E-mail tomas.folens@student.kuleuven.ac.be

Another version

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede gelijk in den hemel
alzo ook op de aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den booze;
Want uw is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

Hail Mary!

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars.
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Contributed by Wim Provoost - E-mail Wim.Provoost@student.kuleuven.ac.be,
Luk Hollebecq - E-mail ukhollebecq55@hotmail.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jesus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Contributed by Maria Hoppe - E-mail miekehoppe@earthlink.net

The Nicene Creed

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Contributed by Tomas Folens - E-mail tomas.folens@student.kuleuven.ac.be

The Apostles' Creed

Lord's Prayer

Contributed by Tomas Folens - E-mail tomas.folens@student.kuleuven.ac.be

The Sign of the Cross

Lord's Prayer

Contributed by Tomas Folens - E-mail tomas.folens@student.kuleuven.ac.be

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.