Flag of Wallis-Futuna Flag of France Flag of N.Caledonia

FUTUNA, EAST ( Futunian )

Spoken by 3,600 people in the French Overseas Territory of Wallis and Futuna. Also in New Caledonia.
Linguistic Lineage for Futuna, East
Wallis and Futuna - New Caledonia

Futuna tile

Large image (100KB)

Another version

9. Koia e tonu ai ke kotou faikole feneeki:

Lomatou Tamana leia e nofo i le atu lagi !
Ke tapusa lou suafa;
10. ke aumai lou pule; ke fai lou finegalo
i le kele ofaipe i Selo.
11. Soli mai kia matou i le aso nei le pane
o aso taki tasi;
12. fakamolemole mai ki amatou agasala,
ofaipe lamatou fakamolemole foki kia
latou ala e agasala mai kia matou;
13. aua na ke tuku matou ki le fakasala,
kae fakamauli matou mei le pule veli.
Talie a au le pule, mo le mafimafi ti mo
le kololia i sekulo fuli.
Amene !

Source: "TOSI TAPU" - La Sainte Bible. Fakafutuna - traduction en futunien.
Société Biblique de Genève (2000) - ISBN-608-01337-6
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Ave Maria
Ave Maria

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Apostles' Creed

Apostles' Creed

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Sign of the Cross

Sign of Cross

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Glory Be
Glory Be

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Kyrie Eleison!

Lord's Prayer

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Sanctus

Lord's Prayer

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Communion

Lord's Prayer

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Oratio

Lord's Prayer

Source: Ko le tosi-lotu katoliko faka-Futuna (1880)
http://books.google.de/books?id=7c0HAAAAQAAJ&pg=PA379&dq=katekisimo&lr=&as_brr=1&hl=en#PPR3,M1
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

PDF Document A - PDF Document B

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.