Flag of Kiribati Flag of Tuvalu Flag of Fiji Flag of Nauru Flag of Solomon Flag of Vanuatu

GILBERTESE ( KIRIBATI, Ikiribati )

Spoken by 60,000 people in Kiribati. Also spoken in Tuvalu, Fiji, Nauru, Solomon Islands and Vanuatu.
Linguistic Lineage for Kiribati
Kiribati - Tuvalu - Fiji - Nauru - Solomon Islands - Vanuatu

Ana Tataro Te Uea

Tamara ae i Karawa,
E na tabuaki Aram,
E na roko Ueam,
E na tauaki Am taeka i aon te aba,
ni ai aron tauana i Karawa.
Anganira n te bong aei karara ae ti a tau iai.
Ao kabarai ara bure,
n ai arora ngkai ti kabarai aia bure akana a bure nakoira.
Ao tai kairira nakon te kaririaki.
Ma kamaiuira man te buakaka.
Amen.

Contributed by Steve Trussel

Another version

Ma ngaia ae kam na tataro ni kangai:

Tamara are i karawa,
E na tabuaki aram.
E na roko ueam.
E na tauaki am taeka i aonaba,
n ai aron tauana i karawa.
Ko na anganira karara ae ti a tau iai n te bong aei.
Ao Ko na kabara ara bure mai roura,
n ai arora ngkai ti kabara aia bure akana bure nako ira.
Ao tai kairira nakon te kaririaki,
ma Ko na kamaiuira man te buakaka:
(ba am b'ai te uea, ao te ma'ka, ao te neboaki, n aki toki. Amene.)

Source: "Te BAIBARA, ae ana taeka te atua, ae kanoana TE O TETEMANTI ma TE NU TETEMANTI"
Kiribati Bible (Gilbertese) (1986)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: "Te Nu Tetemanti, Ae Ana Taeka Ara Uea Ao Ara Tia Kamatu Are " Iesu Kristo, Ae Kaetaki Man Taetaen Erene. (1901)
The New Testament in Kiribati (Gilbertese).
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Ko na mauri Maria,
ae Ko oni n te karatia;
E mena te Uea iroum;
Ko karaoiroaki i buakoia aine,
Ao E karaoiroaki uani birotom ae Iesu.
Santa Maria, ae Tinan te Atua,
Ko na tatro i bukira, ngaira tani bure,
ngkai ao n taini matera.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.