Flag of Papua

KALO

A dialect of Keapara spoken in Central Province, Papua New Guinea.
Papua New Guinea Language Map 16
Classification for Keapara
OLAC resources in and about Keapara
Papua New Guinea

9 Evetaina pio rapali:

'Ai Tamamai kupai
goi aramu pene veaga;
10 gemu Basileia pene vogomai;
gemu ririwa paia kalaa tanoparai,
kupai gekalaana vetaina.
11 Etoma gama gauganigani ono venimai.
12 Gema rakava ono tugamagi-piatogara,
ai gevega-rakavamaina talimara
geria rakava gatugamagi-piatogarana gelegelena.
13 Veripagani ai ragai pono vaimai,
a Rakava Talimana, Satani,
gimana na pono vega-magulimai.
[Kwalana Basileia goi gemu, tiavu goi gemu,
ralema iwavagina goi gemu,
toma pene ago-vanagivanagi,
Amen.]'

Source: "VEKAPAWAI VALIGUNA" - The New Testament in Kalo, Bible Society of Papua New Guinea 2005
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.