Flag of Latvia

LATGALIAN ( East Latvian, High Latvian )

A dialect of Latvian spoken in Latvia.
Linguistic Lineage for Latvian
Latvia

Tāvs myusu, kas esi debesīs,
svēteits lai tūp Tovs vōrds,
lai atnōk Tova vaļsteiba,
Tova vala lai nūteik kai debesīs,
tai ari vērs zemes.
Myusu ikdīniškū maizi dūd mums šudiņ
un atlaid mums myusu porōdus,
kai ari mes atlaižam sovim porōdnīkim,
un naīved myusu kārdynōšonā,
bet atpestej myusus nu ļauna.
Āmen.

Contributed by Markus Videnieks - E-mail alainfo@alausa.org

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.