LATIN-IMAGINARI

A constructed language created in 2000 by James E. Schuler.


Padre nostre quie estas en ceolo,
Sanctificato sesa tuo nome,
Venga nos el regno tuo.
Fata tua volunta,
Come en terra aiscomo en ceolo.
Nostre pane de cada dia done-nos ogi.
Et perdona-nos las nostre debitas,
Aiscomo nos perdonemos nostre debitores.
Et non nos deses caier en tentation;
Mais delibranos de mal.
AMEN

Contributed by James E. Schuler - E-mail Jim62sch@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.