Flag of Malta

MALTI ( Maltese )

Spoken by 300,000 people in Malta.
Linguistic Lineage for Maltese
Malta

Maltese tile

Medium size image (83KB) - Large image (133KB)

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Rev. Dr. Joseph Bezzina, Head of Department of Church History at the University of Malta - E-mail joseph.bezzina@magnet.mt

Another version

Missierna li inti fis-smewwiet,
Jitqaddes ismek,
Tigi saltnatek
Ikun li trid Int kif fis-sema hekda fl-art.
Hobzna ta' kuljum
aghtina llum
ahfrilna dnubietna bhalma nahfru lil min hu hati ghalina
u la ddahhalniex fit-tigrib
izda ehlisna mid-deni.
Amen.

Contributed by Emmanuel Camilleri - E-mail ecam015@um.edu.mt

Another version

Missierna, li inti fis-smewwiet, Jitqaddes Ismek, tigi Saltnatek, ikun li trid Int kif fis-sema' hekkda fl-art. Hobzna ta' kuljum, aghtina llum, ahfrilna dnubietna, bhal ma nahfru lil min hu hati ghalina, u la ddahhalniex fit-tigrib, izda ehlisna mid-deni, Amen.

Contributed by Lawrence Portelli - E-mail lportelli35@onvol.net

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Hail Mary

Contributed by Rev. Dr. Joseph Bezzina, Head of Department of Church History at the University of Malta - E-mail joseph.bezzina@magnet.mt

Hail Mary! (Another version)

Is-Sliem ghalik Marija,
bil-grazzja mimlija.
Il-Mulej mieghek,
imbierka inti fost in-nisa,
w imbierek il-frott tal-guf tieghek Gesuc.

Qaddisa Marija, omm Alla,
itlob ghalina midinbin issa,
u fis-siegha tal-mewt taghna.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Hail Mary! (Another version)

Sliema ghalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej mieghek, imbierka inti fost in-nisa', u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu'.
Qaddisa Marija omm Alla,  itlob ghalina midimbin, issa u fis-siegha tal-mewt taghna, Amen.

Contributed by Lawrence Portelli - E-mail lportelli35@onvol.net

Glory Be to the Father

Glory Be

Contributed by Rev. Dr. Joseph Bezzina, Head of Department of Church History at the University of Malta - E-mail joseph.bezzina@magnet.mt

Glory Be to the Father

Glorja lill-Missier,
'l-Iben u 'l-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,
u jibqa' ghal dejjem ta' dejjem.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Glory Be to the Father

Glorja lil-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, Amen.

Contributed by Lawrence Portelli - E-mail lportelli35@onvol.net

Sign of the Cross

Sign of Cross

Contributed by Rev. Dr. Joseph Bezzina, Head of Department of Church History at the University of Malta - E-mail joseph.bezzina@magnet.mt

Sign of the Cross

Fl-Isem tal-Missier u ta'l-Iben u ta'l-Ispirtu s-Santu.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.