Flag of SolomonIslands

MALU ( TO'ABAITA, Marau, Malu'u, To'Ambaita )

Spoken by 13,000 people in north Malaita Island, Solomon Islands.
Linguistic Lineage for To'abaita
Solomon Islands


Mania muka foa ka una eri:

Maka kamilia no ni thalo,
keki faaabua thatamu.
Tooa oe kai lae mai.
Keki ilia si do no thatha-midaki iano kai 'uria lau boo i thalo.
Oki falea mai fan_a kamilia itaraena kai talaana itaraena.
Ma oki manata lube kamilia ana abula taa la kamilia ki,
'uria lau boo na miki manata lube kere na kera abula taa iamilia.
Ma osi talai kamilia isana bae alin_a la,
oki suusi kamilia faisia tha Taa,
sulaania na do oe na n_a sukwaia,
ma n_a inotoa, toto si sui.
Emeni.

Source: "N_A ALAOFUA FALU N_A LORD KULU NE FAAMARUKI KULU NA THA JESUS CHRIST"
The New Testament in Mala: Toa Baite Dialect (1949)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue", Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931.
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.