Flag of Mauritius Flag of Madagascar

MORISYEN ( Mauritius Creole French, Kreole, Kreol, Mauritian )

Spoken by 600,000 people in Mauritius. Also spoken in Madagascar.
Linguistic Lineage for Morisyen
Mauritius - Madagascar

Nou Papa

Nou Papa ki dan le siel
Fer rekonet ki to nom sin,
Fer ki to regn vini,
Fer to volonte akompli,
Lor la terre koman dan le siel.
Donn nou azordi di pin ki nou bizin.
Pardonn-nou nou bann ofans,
Koman nou osi pardonn le zot
ki fin ofans nou.
Pa less nou tom dan tentation
Me tir-nu depi lemal.

Contributed by Filip Fanchette - E-mail filip@intnet.mu

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.