Flag of Papua

MYU ( MIU )

Spoken by 500 people in West New Britain Province, Gimi Rauto District, southwest interior, Papua New Guinea.
West New Britain Province Language Map
Linguistic Lineage for Miu
Papua New Guinea

9. Wom men ku sakal li ta Hyang hema wom men sakal na engin ken sun iki,

’Piwal him. Ngon tokon ung kethi men.
Yap men peh ku in tunus peh.

10. Som wo hi tokon Ngon ku si in nuhum nan men me hol.
Ma som su him kuma him ku kita engin tokon mip nan yanga mulusngin
iki men ken sun tokon ho kitan kethi menm maksi kut.

11. Hamanki men som wo kenngin me na him mielup tokon me hol hamanki.

12. Ma som mang ta engin tokon ta him lengwal men ken him pe mang ta
engin ta ho lengwal men maksi kut.

13. Ma som mang ta engin tokon pe ku kalong him pe ku katong him men ku
si hanta him asin. Si som kahu na him na engin tokon lengwal pe ku si
hanta him men,’ tiki. *)

*) Ho saveman kata wo na sakalngin tokon tiki,
“engin tokon lengwal” tiki men wo na “Hyang tokon ning engin lengwal men,” tiki
men a Setan tukwon. Ho saveman kata wo na sakalngin ta maksi pe nuk to sun iki.
Men tiki, “Hi tokon King si in nuhum nan men u apalukngin u yan nuhum tukumen
men tap misan ma in kokyok kokyok. Men ainan,” tiki.

Source: “Sakalngin ta a Humung pe Tungtungngin Haman” - New Testament translated for the Myu people of Papua New Guinea (2003)
Contributed by Wolfgang Kuhl – E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright
Christus Rex, Inc.