Flag of Norway

NORSK ( Norwegian, Dano-Norwegian, Bokmål, Riksmål )

Spoken in Norway.
Linguistic Lineage for Norwegian, Bokmål
Norway

Norwegian tile

Medium size image (74KB) - Large image (120KB)

Another version

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Fader vår,
du som er himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

Contributed by Leif Inge Nilsen - E-mail linilsen@death-star.com

Another version - 1972

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Other versions - 1905

Lord's Prayer

Lord's Prayer

Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1869

Lord's Prayer

Source: "Our Lord's prayer in one hundred different languages" by S. Apostolides, London, 1869.

Another version - 1713

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA - Polyglottos, Polymorphos - Nimirum, Plus Centum Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa", Daniel Brown, London, 1713.

Hail Mary! - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary! - 1931

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue", Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931.
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Hill deg, Maria,
full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Mor,
bed for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
Velsignet er du blant kvinner,
Og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Mor,
Be for oss syndere,
Nå og i vår dødstime.
Amen.

Contributed by Andreas Hilmo Teig - E-mail andtei@stud.ntnu.no

Glory be to the Father

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Glory be to the Father

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd,
Som det var i begynnelsen, så nå og alltid,
Og i all evighet, Amen.

Contributed by Andreas Hilmo Teig - E-mail andtei@stud.ntnu.no

The Apostles' Creed

Jeg tror på Gud Fader,
Himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, Vår Herre,
Som ble unnfanget ved den Hellige Ånd,
Født av Jomfru Maria,
Pint under Pontius Pilatus,
Korsfestet, død og begravet,
Fór ned til dødsriket,
Stod opp fra de døde tredje dag,
Fór opp til Himmelen,
Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
Og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på den Hellige Ånd,
En hellig almen kirke, de helliges samfunn,
Syndenes forlatelse, legemets oppstandelse
Og det evige liv.
Amen.

Contributed by Andreas Hilmo Teig - E-mail andtei@stud.ntnu.no

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.