Flag of Solomon

PILENI ( Pilheni )

Spoken by 1,142 people in the Duff and Reef Islands, Solomon Islands
Linguistic Lineage for Pileni
Solomon Islands

OPA ieluna,
Toinoa e apu.
Te malama ou ke au.
Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna.
Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei.
Koa manatua siakina amatu kaimauli,
mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli.
Aua to sukusukuane khimatou kia pio;
Koa toa khimatou ia value.
Niou to malama,
ia a namalaama e takoto e takoto. Amen.

Source: The LORD'S PRAYER in Twenty-four Languages as used in the DIOCESE OF MELANESIA among the Islands of the South Pacific. Printed at the Melanesian Mission Press, British Solomon Islands. 1926.
http://anglicanhistory.org/oceania/lords_prayer1926.html
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

OPA ieluna,
Toinoa e Tapu.
Te malama ou keau.
Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna.
Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei.
Koa manatua siakina amatu kaimauli,
mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli.
Aua to sukusukuane khimatou kia pio;
Koa toa khimatou ia value.
Niou to malama, ia a mana
ia namalaama e takoto e takoto. Amen.

Source: The LORD'S PRAYER in Twenty-four Languages as used in the DIOCESE OF MELANESIA among the Islands of the South Pacific. Printed at the Melanesian Mission Press, British Solomon Islands. 1926.
http://anglicanhistory.org/oceania/lords_prayer1926.html
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Apostles' Creed

IAU we fakamaolia God a Opa e Tukimana
nei faka tulia a eluna ia a lalo.
    Ia Jesus Christ Nataliki e kotai peupeu Lord khitatou;
ne fakatakoto aia nio a Tupu e Tapu;
ne fanau ite thaine Mary;
ne nofo faka loalofa ilalo Pontius Pilate;
latu ne tukia o nalima;
ni mate;
latu ne tanumia;
ne fano ki thalafali;
napotolu ne tuoki ite mate:
ne kake oki kieluna;
e nofo ite toilo o God a Opa e tukimana;
aia kaifo mai ala i thaimakava pokei leleina
tanai e mauli ia tanai e mate oki.
    Aiai e fakamaolia a Tupu,
te Valoa-mata e tapu ia fenufenua osi;
te pulfakatai o tanai e tapu;
te unu a Value;
a sino ka thu oki ia te mauli loa.
Amen.

Source: The LORD'S PRAYER in Twenty-four Languages as used in the DIOCESE OF MELANESIA among the Islands of the South Pacific. Printed at the Melanesian Mission Press, British Solomon Islands. 1926.
http://anglicanhistory.org/oceania/lords_prayer1926.html
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.