Flag of Slovenia

PREKMURIAN ( PREKMURSKI, Slovene, Slovenian )

Prekmurski is a dialect spoken in the Prekmurje region of Slovenia. Also spoken by the Hungarian Slovenes in the Vas County in western Hungary.
Linguistic Lineage for Slovenian
Slovenia

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: "Nôvi Zákon ali Testamentom Goszpodna Nasega Jezus Krisztusa." Szlovencseni po Küzmics Stevani, Surdanszkom Dühovniki. V Becsi 1883. Page 9.
http://books.google.com/books?id=4I7s7vFLXysC&pg=RA1-PA36&dq=novi+zakon+ali+testamentom#v=onepage&q=&f=false

The New Testament in the Prekmurian language in PDF format

Contributed by Wolfgang Kuhl – E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: Prayer book in Prekmurian, by Lutheran priest Ferenc Tomlin, 1715.

Contributed by Doncsecz Antal &Aacut;kos - Email: akos.doncs@freemail.hu

Another version

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: Prayer book in Prekmurian, by Catholic priest Miklós Küzmics.

Contributed by Doncsecz Antal &Aacut;kos - Email: akos.doncs@freemail.hu

Ave Maria!

Ave Maria

Source: Prayer book in Prekmurian, by Catholic priest Miklós Küzmics.

Contributed by Doncsecz Antal &Aacut;kos - Email: akos.doncs@freemail.hu

The Apostles' Creed

Apostles' Creed
Apostles' Creed

Source: Prayer book in Prekmurian, by Lutheran priest Ferenc Tomlin, 1715.

Contributed by Doncsecz Antal &Aacut;kos - Email: akos.doncs@freemail.hu

Another version of the Apostles' Creed

Apostles' Creed
Apostles' Creed

Source: Prayer book in Prekmurian, by Catholic priest Miklós Küzmics.

Contributed by Doncsecz Antal &Aacut;kos - Email: akos.doncs@freemail.hu

Sign of the Cross

Sign of Cross

Source: Prayer book in Prekmurian, by Catholic priest Miklós Küzmics.

Contributed by Doncsecz Antal &Aacut;kos - Email: akos.doncs@freemail.hu

Note by Wolfgang Kuhl:
The Prekmurian dialect (Slovene: prekmurš?ina, prekmursko nare?je, Hungarian: Vend nyelvjárás, Vend nyelv, lit. Wends dialect, Prekmurian: prekmürski jezik, prekmürš?ina) is the easternmost dialect of the Slovene language, spoken in the Prekmurje region of Slovenia and by the Hungarian Slovenes in the Vas county in western Hungary. The Prekmurian language at the same time is regional language (pokrajinski jezik). Among the Slovene dialects, Prekmurian is the only one with a historically developed literary standard, and the prekmürš?ina was the language of school education, the press and the christian liturgy in the church. For centuries, the Hungarian name for the Slovenes living within the borders of the Kingdom of Hungary was Vendek, which is mirrored in the traditional English denomination Wends. In the 18th and 19th century the Prekmurian authors used to designate the dialect as sztári szlovenszki jezik (Old Slovene Language). It is closely related to the Slovene dialects in neighbouring Lower Styria, as well as to the Kajkavian dialect of Serbo-Croatian. (source: wikipedia)

Examples

A comparison between the Lord's Prayer in standard Slovene, Prekmurian, standard Croatian and Kajkavian Croatian. The Prekmurian version is taken from an authorized prayer book published in 1942 (Zálozso János Zvér, Molitvena Kniga, Odobrena od cérkvene oblászti, Murska Sobota, 1942, third edition). The Hungarian alphabet, used in the original, has been transliterated in to Gaj's Latin alphabet, used in the other three versions, in order to render the comparison easier.

Standard Slovene

„O?e naš, ki si v nebesih,
posve?eno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuš?amo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temve? reši nas hudega. Amen."

Prekmurian

"O?a naš, ki si vu nebésaj!
Svéti se Ime tvoje.
Pridi králestvo tvoje.
Bojdi vola tvoja,
kak na nébi, tak i na zemli.
Krüha našega vsakdanéšnjega daj nam ga dnes.
I odpüsti nam duge naše,
kak i mi odpüš?amo dužnikom našim.
I ne vpelaj nas vu sküšávanje.
Nego odslobodi nas od hüdoga. Amen."

Standard Croatian

"O?e naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
do?i kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen."

Kajkavian Croatian

"Japa naš kteri si f 'nebesih,
nek sesvete ime Tvoje,
nek prihaja cesarstvo Tvoje,
nek bu volja Tvoja
kakti na nebe tak pa na zemle.
Kruhek naš sakdajni nam daj denes
ter odpuš?aj nam dugi naše,
kakti mi odpuš?amo dužnikom našim.
ter naj nas fpelati vu skušnje,
nek nas zbavi od sekih hudobah. Amen."

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.