Flag of Papua

RAPOISI ( Kunua, Konua )

Spoken by 3,500 people in the inland villages of northwest Bougainville Island, Kunua District, Bougainville Province, Papua New Guinea.
Bougainville Province Language Map - Organised Phonology Data
Linguistic Lineage for Rapoisi
Papua New Guinea

9. Ha iisio sa bisi hoo’uu-harebehe bisio,

‘Aitoko’opi, bira baiia Rubapi’e’uu,
uteeari sa baapa’ipita huku-hara’ohe,

10. Sa beru’ee’ue api’ure,
sa bo riirii’ara riopa-harehe,
iiboo bo korauaro, haia bisio
opita’oea Rubapi’e’uu.

11. Ueire ioka kita-haaruu bo ai’o’opi.

12. Oira iroropa-hararuu bo rogareero’opi,
bisio opita oira iroropa-hara’ioboroo o rogareeroo hura-
haraibaa iokare.

13. O koeruu ioka atorobuu rogaree iho’ihoroarei;
ha sa ioka poreruu roga’a paiaraareha bo rogaree
aitoko’oo.’

Source: “Rapaato Tarai’o a Ibi’ibireupa Maatiu Roiraareha Iesuu, Iho’ita” - The Good News Written by Matthew about Jesus, the Chosen One in the Rapoisi language (2003).
Contributed by Wolfgang Kuhl – E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: "LOTU BUKU. Konua oitai airaoia. Reoreo Koba Katekisimo".
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) - E-mail danteferry@yahoo.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Ave Maria

Source: "LOTU BUKU. Konua oitai airaoia. Reoreo Koba Katekisimo".
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) - E-mail danteferry@yahoo.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Apostles' Creed

Apostles' Creed
Apostles' Creed

Source: "LOTU BUKU. Konua oitai airaoia. Reoreo Koba Katekisimo".
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) - E-mail danteferry@yahoo.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.