Flag of Cook Flag of N.Zealand Flag of F.Polynesia

RAROTONGAN ( Cook Island, Cook Islands Maori, Maori, Kuki Airani, Rarotongan-Mangaian )

Spoken by 16,800 people in Cook Islands (Rarotonga). Aldo spoken in French Polynesia and New Zealand.
Linguistic Lineage for Rarotongan
Cook Islands - New Zealand - French Polynesia

Na ko kotou kia pure:

E to matou Metua i te ao ra,
Kia tapu toou ingoa.
Kia tae toou basileia.
Kia akonoia toou anoano i te enuaa nei,
mei tei te ao katoa na.
O mai i te kai e tau ia matou 'i teianei ra.
'E akakore mai i ta matou ara,
mei ia matou i akakore i ta tei ara ia matou nei.
'Auraka e akaruke ia matou kia timataia mai,
"e akaora ra ia matou i te kino.
"Noou oki te basileia, e te mana,
e te kaka, e tuatau ua atu."
Amene.

Source: "Te Biblia Tapu Ra Koia te Koreromotu Taito E Te Koreromotu Ou".
The Holy Bible in Rarotongan (1972)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.