Flag of Sardinia

SARDU, CAGLIARE ( Sardu, Sardinian, Cagliari, Cagliaritan, Campidanese, Campidese, South Sardinian )

The Cagliare dialect of Sardu, Campidanesu spoken in southern Sardinia, Italy.
Linguistic Lineage of Sardinian, Campidanese
Map of Sardinian dialects - Italy

Babbu nostru, stai in seelus
santificau, su nomini tu
bengara a nosu, s'aregnu tu
sia fata sa, volontaoli tua
comente in su seelu ed aici in sa terra
su pani nostru de dogna di
donai si doi perdonaisi
eomente, nos atrus a perdanu
is olepiraris nostrus
no losseis avui in tentazioni
liberasi de moli aici siara
Amen

Contributed by Tabea Schmid - E-mail tabea-schmid@web.de

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.