Flag of Sicilia

SICILIANU ( Siciliano )

Spoken by 4,900,000 people in Sicilia, Italy.
Linguistic Lineage for Sicilian
Map of the Kingdom of the Two Sicilies - Italy

Patri Nostru

Patri nostru cca si 'n celu,
Sia santificatu 'u nomi teu;
Venga 'u to rregnu,
Sia fatta 'a tò voluntati,
Comu 'n celu accussì 'n terra.
Dani oggi 'u nostru pani quotidianu,
Rimeti a niàutri i nostri debiti,
Comu niàutri li rimettemu ai nostri debitori
E nun ni lassàri cadiri 'nta'a tentazziuni
E libèrani d'u mali
Amen.

Contributed by Daniel Taddone - E-mail taddone@hotmail.com

Another version based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area).

Pater Nostru chi sìti n cielu,
sia santificatu lu vostru Nnomu,
vinissi prestu lu vostru regnu,
sempri sia fatta la vostra Divina Vuluntati
comu n cielu accussì n terra.
Datinni stajrnata lu panuzzu cutidianu
E pirdunatinni li nostri piccati
Accussì comu nui li rimittèmu a li nostri nnimici
E nun nni lassati cascari n tantazioni,
ma libbiratinni sempri d ogni mali, e accussì sia.

Contributed by Paolo LoMeo - E-mail p_lomeo@yahoo.it

Hail Mary!

Ave Maria

Ave Maria, cchina di grazia,
'u Signuri è ccu tia.
Tu si benedeta fra li mugghièri
E benedeto è 'u frutu d'u to ventri, Gesù.

Santa Maria, Matri di Diu,
Prega ppi niàutri ppiccaturi,
Ora e 'nta l'ura d'a nostra morti.
Amen.

Contributed by Daniel Taddone - E-mail taddone@hotmail.com

Another version based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area).

Diu vi sarvi, Maria, china di grazia,
lu Signuri è cu Vui,
biniditta siti vui ntra tutti li fimmini,
e binidittu è Gèsu, fruttu di lu vostru ventri.

Santa Maria, Matri di Diu,
priàti pi nuavutri piccaturi
ora e nnall ura di la nostra morti, e accussì sia.

Contributed by Paolo LoMeo - E-mail p_lomeo@yahoo.it

Glory to the Father!

Gloria

Gloria ô Patri
e ô Figghiu
e a lu Spiritu Santu.
Comu era 'nu principiu,
e ora e sempi
'ni  seculi di li seculi.
Amen.

Contributed by Daniel Taddone - E-mail taddone@hotmail.com

Another version based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area).

Gloria a lu Patri e a lu Figghiu e a lu Spiritu Santu,
comu ha statu di n principiu, e sempri è, e sempri
sarrà pi tutta quanta l eternità, e accussì sia.

Contributed by Paolo LoMeo - E-mail p_lomeo@yahoo.it

Salve Regina! - based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area).

Diu vi sarvi, Riggina, Matri di misericordia,
vita, ducizza e spiranza nostra, Diu vi sarvi.
A Vui ricurrèmu, nui distirrati figghi di Eva,
a Vui suspiramu chiancènnu e lagrimiannu nna stu vadduni di lagrimi.
Ora Vui dunca, putintissima nostra Avvucata,
rivulgiti nversu di nui ddi ucchiuzzi vostri misericurdiusi,
e a Gèsu binidittu fruttu di lu vostru ventri
mustratinni ddoppu di chistu esiliu,
o Clementi, o Pia, o Duci e Santa Virgini Maria, e accussì sia.

Contributed by Paolo LoMeo - E-mail p_lomeo@yahoo.it

The Apostles' Creed - based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area).

Iu crìdu a Diu Patri Onniputenti,
criaturi e Signuri di lu cielu e di la terra.
E a Gèsu Cristu, unicu figghiu so e Signuri nostru,
ca fu cuncipitu pi mmenzu di lu Spiritu Santu,
nascìu di la Virgini Maria,
patìu sutta di Ponziu Pilatu,
fu crucifissu, mortu e brudicatu,
scinnìu a lu Limbu, lu terzu jornu arriviscìu di li morti,
acchianò n cielu, è assittatu a destra di Diu Patri Onniputenti,
e di dda havi a vèniri a giudicari li vivi e li morti.
Cridu a lu Spiritu Santu, la Santa Chiesa Cattolica,
la cumunioni di li Santi, la pirdunanza di li piccati,
la rivìscita di li morti, la vita eterna, e accussì è la virità.

Contributed by Paolo LoMeo - E-mail p_lomeo@yahoo.it

Sign of the Cross

'N nomi d'u Patri, d'u Figghiu e di lu Spìritu Santu. Amen.

Contributed by Daniel Taddone - E-mail taddone@hotmail.com

Flag of Sicilia

Movimento per l'Autonomia delle Due Sicilie nell'Unione Europea

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.