Flag of Slovenia

SLOVENSCINA ( Slovene, Slovenian )

Spoken by 1,728,000 people in Slovenia.
Linguistic Lineage for Slovenian
Slovenia

Slovene tile

Medium size image (119KB) - Large image (229KB)

Another version

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt. - London 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version
Lord's Prayer

Source: The Bible in Slovenian (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Oče naš,
ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih,
tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.

(ISO8859-2: č=ch, š=sh, ž=zh)

Contributed by Miran Hladnik - E-mail miran.hladnik@guest.arnes.si

Another version

 
oče naš,ki si v nebesih,posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih,tako na zemlji.
daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom
in ne vpelji nas v skušnjavo,temveč reši nas vsega hudega
AMEN.
 

(ISO8859-2: č=ch, š=sh, ž=zh)

Contributed by Maja Padar - Email maja.padar@guest.arnes.si

Ave Maria

 
zdrava marija,milosti polna,gospod je s teboj.
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen
je sad tvojega telesa, jezus.
sveta marija,mati božja,prosi za nas grešnike
zdaj in ob naši smrtni uri
AMEN
 

(ISO8859-2: č=ch, š=sh, ž=zh)

Contributed by Maja Padar - Email maja.padar@guest.arnes.si

Ave Maria

Zdrava Marija, milosti polna!
Gospod je s teboj.
Blagoslovljena si med zenami,
In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

Sveta Marija, Mati bozja,
Prosi za nas gresnike,
Zdaj in v nasi smrtni uri.
Amen.

Contributed by Anonymous - E-mail Ankaaz@aol.com

Gloria Patri

 
slava očetu in sinu in svetemu duhu,
kakor je bilo v začetku,tako zdaj in vselej in vekomaj
amen.

(ISO8859-2: č=ch, š=sh, ž=zh)

Contributed by Maja Padar - Email maja.padar@guest.arnes.si

The Nicene Creed

 
 Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega. Stvarnika nebes in Zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega sina Božjega; ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od boga, luč od luči, pravi Bog od pravega boga; rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno; ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve; in Njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenje od mrtvih in življenje v prihodnjem veku.
Amen.

(ISO8859-2: č=ch, š=sh, ž=zh)

Contributed by Maja Padar - Email maja.padar@guest.arnes.si

Signum Crucis

 
v imenu očeta
in sina
in svetega duha
amen
 

(ISO8859-2: č=ch, š=sh, ž=zh)

Contributed by Maja Padar - Email maja.padar@guest.arnes.si

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.