Flag of Tanzania Flag of Kenya

SWAHILI ( Kiswaheli, Suahili, Kisuahili, Arab-Swahili )

Spoken by 541,000 people in Tanzania and by 131,000 people in Kenya.
Linguistic Lineage for Swahili
Tanzania - Kenya

Swahili tile

Medium size image (86KB) - Large image (131KB)

Another version

Baba yetu uliye mbinguni,
jina lako litukuzwe.
Ufalme wako ufike.
Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
Utusamehe makosa yetu,
kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
Usitutie katika kishawishi,
lakini utuopoe maovuni.
Amina.

Contributed by Fr. Jan £empicki, OFM Conv., Sekretariat Misyjny, P.O. Box 11, 81-308 Gdynia 8, Poland - E-mail misje.gdansk@franciszkanie.pl - www.misje.gdansk.franciszkanie.pl

Another version

Baba yetu uliye mbinguni:
Jina lako litukuzwe.
Ufalme wako ufike.
Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
Utupe leo chakula chetu tunachohitaji.
Utusamehe makosa yetu,
kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea.
Usitutie katika majaribu,
lakini utuokoe na yule Mwovu.
Is Baadhi ya makala za zamani zina;
Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele.
Amina.

Source: Swahili New Testament
Contributed by Aleksandr Ermanov - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Baba yetu uliye mbinguni,
jina lako litukuzwe.
Ufalme wako ufike.
Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
Utusamehe makosa yetu,
kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
Usitutie katika kishawishi,
lakini utuopoe maovuni.
Amina.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Another version

Baba yetu uliye mbinguni
Jina lako litukuzwe
Ufalme wako ufike
Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni
Utupe leo mkate wetu wa kila siku
Utusamehe makosa yetu
kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea
Usitutie katika kishawishi
lakini utuokoe maovuni.
Amina.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

Another version

Baba yetu uliye mbinguni,
Jina lako litukuzwe.
Ufalme wako uje.
Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni.
Utupatie leo riziki zetu za kila siku.
Utusamehe deni zetu,
kama sisi nasi tulivyokwisha kuwasamehe wadeni wetu.
Usitutie majaribuni,
bali utuokoe kutoka kwa yule mwovu,
kwa kuwa Ufalme ni Wako na nguvu na utukufu hata milele.
Amen.

Source: International Bible Society
Contributed by Aleksandr Ermanov - E-mail ermanov@donpac.ru

Hail Mary!

Salamu Maria, umejaa neema;
Bwana yu nawe;
umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu, mzao wa tumbo lako amebarikiwa.

Maria mtakatifu, Mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu.
Amina.

Contributed by Rev Father Gerard Tonque Lagleder O.S.B. - E-mail gtl@iafrica.com

Hail Mary!

Salamu, Maria, umejaa neema,
Bwana yu nawe,
umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu, mzao wa tumbo lako amebarikiwa.

Maria mtakatifu, Mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu.
Amina.

Contributed by Fr. Jan £empicki, OFM Conv., Sekretariat Misyjny, P.O. Box 11, 81-308 Gdynia 8, Poland - E-mail misje.gdansk@franciszkanie.pl - www.misje.gdansk.franciszkanie.pl

Hail Mary!

Salamu Maria,
umejaa nema,
Bwana yu nawe,
Umebarikiwa kuliko wanawake wote,
Na Yesu msao kwa tumbo lako amebarikiwa,

Maria mtakatifu mama wa Mungu,
Utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu.
Amina.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

Glory Be to the Father!

Atukuzwe Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amina.

Contributed by Fr. Jan £empicki, OFM Conv., Sekretariat Misyjny, P.O. Box 11, 81-308 Gdynia 8, Poland - E-mail misje.gdansk@franciszkanie.pl - www.misje.gdansk.franciszkanie.pl

Glory Be to the Father!

Atukuzwe Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu.
Kama mwanzo, na sasa, na siku zote, na milele.
Amina.

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.