Flag of Papua

TAIRORA, SOUTH ( Omwunra-Toqura )

Spoken by 7,000 people in Eastern Highlands Province, Kainantu and Obura districts, south of Kainantu, Papua New Guinea.
Papua New Guinea Language Map 10
Classification for Tairora, South
OLAC resources in and about Tairora, South
Papua New Guinea

9 Nkye qio mwataama kyeqata Kotiravata qua qiate:

Tiri tiqova, e nyaamwuni variaravave.
Tire kyuqema kyeta i nrutu kyuqera tuaaherauro.
10 E tiriqaa ntaqikyina entava qamwanrama nrianrive.
Nyaamwunyaahua i kyakya hira vataqi quantema kyera e tiri kyaahaqa hiraqe tire mwatani variarahuavata i kyakya hira vataqi quare.
11 Tire mate kyara nraananra tiri timwiante.
12 Tiri apiqama timwa taavata tire mwi quara qaqira kyaurantema kyera tire i apiqama mwatauna quara nruka timwa taante.
13 Uaqia hi kyaiqava tiri mwataara hiankyo tira, e tiri tivita vare viraqe tire kyuqe hi aanranraqaa quare.
E tiri kyaahaqa hi variraro Saataaniva hia tiri uaqiama timwataarive.
[E vunyaava kepukyaqama kyera ntaqikyi variaravave. I nrutu nraahu tuaaheraqi quararo i nrutuvanto qati nraahu vahiqiro quananrove.
Qutaave.]
Mwitaa timwa kyeqata Kotiravata qua qiate, tiro. Iesusiva turama.

Source: "QARAAKYA QUA TIMWATORA" - The New Testament in Omwunra-Toqura (Tairora, South), Bible League 2000
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.