Flag of Papua

YAWEYUHA ( Yabiyufa, Yawiyuha )

Spoken by 2,000 people in Goroka District, Eastern Highlands Province, Papua New Guinea.
Eastern Highlands Province Language Map - Organised Phonology Data
Linguistic Lineage for Yaweyuha
Papua New Guinea

9. Sa-onenako, yamuya sa-liki Omailoka litae:

Okulumau ahotelika ulikaya eto oko minadeyo.

10. Numuto namato ujapa oletokaka elewoleyakama
soto peko suwideyo. Okulumauya emo ladawotoka
moladawotoka iki elekele igitikaka niae.
Sa-ikaka niabo nesa maya ma mikau lemotokakiya
asako soto pideyo.

11.Muki yulakaya nodenesate lemo.

12. Lemoya iwetelesida lihimanipo le hulobetudawo nesa
leko lemo lihimatema leminadawo maya le huloleto.

13. Emokahoya muluteu hitibo nesalo lilime molamo.
Lahelamibo weloya le olowe oleto.

Source: “Monoka Madona Ohatama” - Yaweyuha New Testament (1982)
Contributed by Wolfgang Kuhl – E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright
Christus Rex, Inc.