Flag of Mexico

ZAPOTECO, NORTHEASTERN YAUTEPEC ( ZAPOTEC DE QUIAVICUZAS, Zapoteco de San Juan Lachixila O )

Spoken by 4,000 people in the Yautepec district, Oaxaca, Mexico.
Linguistic Lineage for Zapotec, Quiavicuzas
Language map of Eastern Central Mexico, reference # 114
Mexico

Xuz netu', zu' ni' yehua' yub, gaca queu' yla' zxn ca nazi'i lo'.
Gud in b'u luyu ni,
ben ga gaca luyu ni ca raza ladzu' li' caana' raca ni' yehua' yub,
Benna le ggutu' na'a dza
Buniti lo netu' le naca huia'do' bentu' lo' li' ca runtu' netu',
runiti lotu' ca' nupa tua' d' quetu'.
Biti' gu'u latja nu gu' ni si' be' netu' tu le xihui',
pero busola netu' lu na tu' rua'do.
Ameen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.