Sanctissimæ Trinitatis

Introitus:
                    Tob. 12,6; Ps. 8 Benedicta sit (2m45.3s - 2585 kb) 
                    (anno C) Rom. 5,5; 10,11; Ps. 102 Caritas Dei (not yet available) 

Graduale: Dan. 3,55 V 56 Benedictus es, Domine (2m18.1s - 2161 kb) 

Alleluia: Dan. 3,52 Benedictus es, Domine (1m54.0s - 1785 kb) 

Offertorium: Cf. Tob. 12,6 Benedictus sit (1m51.1s - 1739 kb) 

Communio:
                    Tob. 12,6 Benedicimus Deum (1m11.0s - 1111 kb) 
                    (anno B) Mt. 28, 18.19 Data est mihi (1m21.9s - 1283 kb) 
 

 
retornar à página em português        retornar a la página en español
 

return to the page in english       retournez a la page en français